"Όμως ξέρεις τι με χάλασε; Που δεν πήρες ένα πούστικο τηλέφωνο."
564
"I can never unlove you. I’ll just love you in a different way now."
Marco, Starting Over again (via sunflower-mama)
lets-get-high-and-make-love:

γιατί σημασία έχει το ταξίδι,όχι ο προορισμός! 
kaigomai:

leomark96:

Aπλααααα… ;)


❗❗❗❗❗
697
Instagram
Tumblr Mouse Cursors